Iedereen robot?

15:45
Ontvangstreceptie
16:30

Inhoudelijk forum
Met keynote bijdragen van Nell Watson en Mark Coeckelbergh
Met interventies van o.a. Jeroen Lemaire, Wim Bijnens en Jochanan Eynikel

Slotwoord door de nieuwe ETION voorzitter

Moderatie: Hanne Decoutere

18:00

Walking dinner

“Robots bezitten rekenkracht, mensen verbeeldingskracht. Beide blijven nodig.” -- Jochanan Eynikel